Facebook
Google+
Instagram
Telegram
Twitter

معرفی شرکت داروسازان التیام
شرکت پخش التیام با نام ثبت شده شرکت داروسازان التیام، در سال 1387 با سرمایه گذاری هولدینگ خوارزمی و با هدف ارتقاء توزیع مویرگی دارو ، مکمل و ملزومات پزشکی در سراسر کشور تأسیس شد.

با افتتاح 24 مرکز توزیع در سراسر کشور، تمامی نقاط کشور از جمله مناطق محروم و دورافتاده نیز تحت پوشش شرکت داروسازان التیام قرار گرفت.

کیفیت و سرعت ارائه خدمات و برقراری کامل زنجیره سرد، رعایت اصول GDP و GSP ، تکمیل سبد کالای دارویی، مکمل و ملزومات، بهره گیری از فناوری اطلاعات و تصمیم گیری داده محور و تنوع بخشی به خدمات در جهت حصول رضایت مشتریان، سرلوحه فعالیت های شرکت داروسازان التیام قرار دارد.

ارکان جهت ساز

معرفی مدیران

چارت سازمانی