Facebook
Google+
Instagram
Telegram
Twitter


چشم اندازقرار گرفتن در جمع 10 شرکت برتر پخش دارویی از نظر شاخص فروش ریالی تا پایان سال 1400

افزایش 4 درصدی سهم بازار تا پایان سال 1400

تبدیل شدن به انتخاب اول مشتریان و حفظ این جایگاه با بهره گیری از فناوری های نوین

مأموریتشرکت داروسازان التیام با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و متعهد، استفاده از دانش و فناوری های نوین و حمایت شرکای تجاری قدرتمند خود مأموریت توزیع مویرگی دارو، مکمل، ملزومات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی را با بالاترین کیفیت و سرعت در تمام نقاط ایران برعهده دارد.

ارزش های محوریمسئولیت اجتماعی در قبال حفظ سلامت جامعه

ارتباط بهینه با تمامی ذی نفعان در جهت کسب رضایت آنها

التزام به قوانین و مقررات

صداقت و شفافیت

پایبندی به نظم در انجام امور

خلاقیت و نوآوری

انعطاف پذیری و چابکی فعالیت ها

کار تیمی