طرفین قرارداد

 

شرکت پخش داروی التیام، در حال حاضر با 27 شرکت تولید داروی معتبر در داخل و چندین وارد‌کنندۀ معتبر دارو و مکمّل‌های غذایی، سبد دارویی خود را مهیا و به بازار عرضه می‌نماید. این شرکت‌ها عبارتند از:

داروسازی خوارزمی

داروسازی شهید قاضی

داروسازی زهراوی

شرکت بیوانکو خوارزمی

درمان یاب دارو (وارداتی / تولیدی)

داروسازی البرزدارو

داروسازی ابوریحان

داروسازی فارابی

داروسازی تسنیم

داروسازی آریوژن زیست دارو

داروسازی حکیم

فرآورده های تزریقی-دارویی ایران

داروسازی اکسیر

داروسازی جابر بن حیان

داروسازی لقمان

داروسازی دانا

داروسازی رها

داروسازی راموفارمین

داروسازی اوه سینا

سینا آرات گستر (فوریتی)

شفا داروی پاسارگاد (فوریتی)

شرکت کیمیا الکل زنجان

بازرگانی پویش (وارداتی)

داروسازی پاک دارو

داروسازی ماد

داروسازی گیلارانکو

داروسازی ساپونین

داروسازی کیش مدیفارم

داروسازی فاتک شیمی پارس

شرکت یاس دارو

داروسازی درسادارو

شرکت ویستا تجارت (وارداتی / تولیدی)

شرکت نوشدارو طب

بازرگانی داروپخش (وارداتی)

تامین کنندگان