طرفین قرارداد

 

شرکت پخش داروی التیام، در حال حاضر با 67 شرکت تولید داروی معتبر در داخل و چندین وارد‌کنندۀ معتبر دارو و مکمّل‌های غذایی، سبد دارویی خود را مهیا و به بازار عرضه می‌نماید. این شرکت‌ها عبارتند از:

داروسازی خوارزمی

داروسازی شهید قاضی

داروسازی زهراوی

داروسازی تهران شیمی

داروسازی آبادارو

داروسازی بهارپایا

داروسازی البرزدارو

داروسازی ابوریحان

داروسازی فارابی

داروسازی تسنیم

داروسازی وانا داروگستر

داروسازی حکیم

داروسازی تولیددارو

فرآورده های تزریقی-دارویی ایران

داروسازی اکسیر

داروسازی لقمان

کارخانجات داروپخش

داروسازی رها

داروسازی آرنیکا

داروسازی اوه سینا

سینا آرات گستر (فوریتی)

داروسازی آریا

شرکت کیمیا الکل زنجان

شرکت ستارگان نیک

بازرگانی پویش (وارداتی)

داروسازی پاک دارو

داروسازی ماد

داروسازی گیلارانکو

داروسازی ساپونین

داروسازی کیش مدیفارم

ژرف اندیشان نوید سلامت

شرکت گیاهان قائم دارو

داروسازی درسادارو

کیمیا دارو سپهر

شرکت نوشدارو طب

شرکت یاس دارو

تامین کنندگان